logo
Nákupný košík

Menu
E-shop

Súťaže

Ukáž, čo dokážeš a vyhraj hodnotné ceny!

Priatelia! Pripravili sme pre vás veľkolepú súťaž "Tajomná truhlica" o hodnotné ceny!!

Čas na prihlásenie sa do súťaže uplynul. My teraz chystáme balíčky pre súťažiacich, ktorí sa o pár dní pustia do práce. Sledujte priebeh súťaže na FB!Podmienky súťaže „Tajomná truhlica” – apríl-máj 2020

Súťaž prebieha od 7.apríla do 15.mája 2020 (upozornenie: dodatočne sme skrátili čas na hlasovanie, sledujte)

Usporiadateľom súťaže je internetový obchod gastanko.sk

Úlohou súťažiacich je vlastnoručne ozdobiť kreatívnymi a umeleckými technikami ľubovoľný predmet, pričom musia k zdobeniu použiť produkty ukryté v „Tajomnej truhlici”. Podrobné pravidlá sú uvedené nižšie.

„Tajomná truhlica“ je fiktívny pojem. Rozumie sa pod ňou súbor výrobkov pre kreatívne hobby zn.Pentart od spoločnosti Pentacolor. (Neobsahuje truhlicu.) Obsah „tajomnej truhlice“ určuje usporiadateľ, pričom  pre súťažiaceho je obsah tajomnej truhlice utajený až do momentu doručenia zásielky súťažiacemu. V rámci tejto súťaže je obsah „tajomnej truhlice“ pre každého súťažiaceho rovnaký.

Kto môže súťažiť

Súťažiacim môže byť každá osoba, ktorá splní všetky nasledovné kritériá:

 1. Občan Slovenskej republiky, alebo Českej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov
 2. Počas celého trvania súťaže má prístup na internet a aktívny užívateľský profil na Facebooku
 3. Je aktívnym sledovateľom stránky Gaštanko Decoupage&Hobby na Facebooku a stránky PENTART na Facebooku (označil stránky „páči sa mi“)
 4. Prihlási sa do súťaže spôsobom uvedeným nižšie.

Každý záujemca o účasť v súťaži je vopred oboznámený s podmienkami súťaže a prihlásením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami, ako aj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Usporiadateľ použije osobné údaje súťažiacich výlučne na doručenie výhier a objednaného tovaru. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, ani použité na žiadne marketingové účely.

Časový priebeh a podmienky súťaže

Súťaž prebieha na Facebooku (ďalej len FB).

 1. 7.-15.apríla 2020: Zahájenie súťaže, prihlasovanie a uskutočnenie súťažných objednávok. Záujemca o účasť v súťaži musí dodržať postupnosť všetkých krokov:
 1. Usporiadateľ zverejní na FB túto súťaž vo forme udalosti. Záujemca o účasť v súťaži reaguje na túto udalosť označením „zúčastním sa udalosti” a zároveň udalosť verejne zdieľa na svojej časovej osi.
 2. Záujemca o účasť v súťaži uskutoční v e-shope gastanko.sk tzv. súťažnú objednávku. V tejto objednávke si zakúpi 1x produkt „Tajomná truhlica” za cenu 12 € a objednávku doplní o ľubovoľné produkty tak, aby celková cena objednaného tovaru (bez poštovného) bola aspoň 20€. Zvolený spôsob platby musí byť platba vopred (nie dobierkou!) Do poznámky objednávky napíše text „prihlasujem sa do súťaže. Moje meno na FB je (uvedie meno svojho profilu na FB)“
 3. Za objednaný tovar zaplatí bankovým prevodom. Úhrada musí byť uskutočnená bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň po obdržaní údajov k platbe. Pripísaním sumy za súťažnú objednávku na účet usporiadateľa je prihláška do súťaže potvrdená a prihlasovací proces ukončený.
 1. 15.-25.apríla 2020: usporiadateľ zašle súťažiacim tovar zo súťažných objednávok, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, čo je bežný spôsob doručovania zásielok z e-shopu usporiadateľa.
 2. 26.apríla-10.mája 2020: zhotovenie projektov a odovzdanie súťažných podkladov usporiadateľovi. Súťažiaci vlastnoručne ozdobí ľubovoľný predmet ľubovoľnými kreatívnymi technikami (t.j.zhotoví súťažný projekt), pričom: musí povinne použiť všetky materiály z „tajomnej truhlice“. Okrem nich môže použiť aj iné produkty, ale výlučne produkty značky Pentart. (Toto obmedzenie sa vzťahuje len na chemické produkty, napr. farby, laky, pasty a pod. Použiť iné materiály, ako napr. servítky, ryžové a decoupage papiere, textil, odliatky, kovové a iné dekoračné komponenty a pod. je dovolené.) Najneskôr 10.mája 2020 súťažiaci zašle e-mailom usporiadateľovi jednu kvalitnú detailnú fotografiu svojho projektu (musí na nej byť viditeľný celý projekt, z blízka), ako aj krátky technologický postup, v ktorom bude uvedené, v ktorej fáze bol použitý ktorý produkt z „tajomnej truhlice“ a všetky ďalšie použité materiály. Zaslaná fotografia musí mať názov zložený z čísla súťažnej objednávky a z mena a priezviska súťažiaceho (napr. 21056JanaNovotna). Fotografia môže byť aj kolážou záberov z viacerých uhlov pohľadu. Oneskorené zaslanie, nezaslanie, resp.zaslanie neúplných súťažných podkladov je dôvodom pre vylúčenie zo súťaže.
 3. 11.-12.mája 2020: Usporiadateľ skontroluje, či každý súťažný projekt splnil podmienky súťaže.  Z fotografií súťažných projektov, ktoré podmienky splnili, vytvorí album.
 4. 13.mája 2020: usporiadateľ zverejní album so súťažnými fotografiami na svojej stránke na FB. Všetky fotografie budú zverejnené naraz. Album bude mať názov „Tajomná truhlica 2020-04“
 5. 13.-15.mája2020: verejné hlasovanie. Každý aktívny používateľ FB môže dať svoj hlas jednému, alebo aj viacerým súťažným fotografiám v súťažnom albume, a to pridelením „lajku“ zvoleným fotografiám. Hlasovanie začína momentom zverejnenia súťažného albumu a končí 15.mája 2020 o 20,00hod. Vyhrávajú tri projekty s najvyšším počtom získaných hlasov (lajkov).
 6. 15.mája 2020 cca. 20,00-20,30: usporiadateľ zverejní výhercov súťaže na svojej stránke na FB.

 

Výhry a ich uplatnenie

1.cenu získava súťažiaci, ktorého projekt získal najvyšší počet lajkov: nákupnú poukážku v hodnote 100€ (sto Eur) na nákup produktov od spoločnosti Pentacolor v e-shope gastanko.sk

2.cenu získava súťažiaci, ktorého projekt získal druhý najvyšší počet lajkov: nákupnú poukážku v hodnote 60€ (šesťdesiat Eur) na nákup produktov od spoločnosti Pentacolor v e-shope gastanko.sk

3.cenu získava súťažiaci, ktorého projekt získal tretí najvyšší počet lajkov: nákupnú poukážku v hodnote 30€ (tridsať Eur) na nákup produktov od spoločnosti Pentacolor v e-shope gastanko.sk

V prípade získania rovnakého počtu lajkov sa o poradí rozhodne losovaním. Losovanie prebehne verejne na stránke usporiadateľa na FB.

Usporiadateľ oznámi výhercom výsledok súťaže e-mailom. Výhercovia si výhru uplatnia formou objednávky v e-shope gastanko.sk, a to celú naraz. Objednávka musí byť zadaná najneskôr do 2 týždňov odo dňa, kedy usporiadateľ výhercu o výhre upovedomil. V opačnom prípade výhra prepadá. Objednávajúcim musí byť tá istá osoba s tou istou adresou, aké boli uvedené v súťažnej objednávke. Poštovné za doručenie zásielky s výhrou hradí výherca.

Výhru nie je možné preniesť na inú osobu a nie je možné ju zameniť za peniaze.

Záverečné ustanovenia súťaže

Každý súťažiaci berie na vedomie, že tovar zo súťažnej objednávky nie je možné vrátiť, ani vymeniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu súťaže. Svoje právo využije len v prípade nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým by nebolo možné pôvodný časový harmonogram dodržať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu „tajomných truhlíc“. Svoje právo využije len v prípade nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým by nebolo možné dodržať časový harmonogram súťaže.

Zo súťaže sú vylúčení takí zákazníci, ktorí majú u usporiadateľa objednávku z minulosti, ktorá bola stornovaná zavinením zákazníka (neuhradená objednávka, neprevzatá dobierka a pod.).

Vylúčenie zodpovednosti

Facebook nie je usporiadateľom, ani spoluusporiadateľom súťaže a nie sú mu poskytnuté osobné údaje súťažiacich.  Jeho rozhodnutia a činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť, alebo obmedziť priebeh súťaže, sa považujú za vis major a usporiadateľ za nich nenesie zodpovednosť. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť ani za iné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť, prerušiť, alebo ináč obmedziť priebeh súťaže, napr. technické výpadky webstránky usporiadateľa, výpadky stránky usporiadateľa na FB, výpadky FB, výpadky internetu, ako aj iné nepredvídateľné udalosti. Rovnako nenesie usporiadateľ zodpovednosť za pochybenie doručovateľa (Slovenská pošta) v podobe oneskoreného doručenia, poškodenia tovaru počas doručovania, resp.nedoručenia zásielky obsahujúcej tovar zo súťažnej objednávky, kvôli čomu by bola zmarená účasť súťažiaceho v súťaži. Účastníci súťaže si nemôžu u usporiadateľa nárokovať žiadne odškodnenia vyplývajúce z účasti v súťaži, ani zo zmarenej účasti v súťaži.

----

 

 © Všetky práva vyhradené - www.gastanko.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.gastanko.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies